studium-v-usa-po-skole

Středoškolské studium v USA

Spojené státy americké jsou vysněnou destinací mnoha českých turistů. Jenže při jejich návštěvě lze nejen poznávat místní lidi, kulturu a přírodu, ale v některých případech je možné propojit příjemné s užitečným…

Studium v USA: obecné informace

V České republice se žáci základních škol musí s blížícím se středoškolským studiem rozhodnout, na kterou školu se chtějí přihlásit. Ve Spojených státech amerických tomu tak není. Za Atlantikem totiž existuje pouze jeden typ středoškolského studia, přičemž tzv. High School navštěvují studenti od 14 do 18 let. Jednotlivé instituce se ovšem kvalitativně liší, což je pochopitelné.

Studium na střední škole v USA zprostředkovávají v České republice různé agentury, u kterých se je vhodné informovat o veškerých náležitostech (včetně kvality vybrané školy). Jednotlivé programy v rámci tzv. Exchange Visitor Programs přitom probíhají za spolupráce s americkými neziskovými organizacemi.

Pro studenty je určeno vízum pro vzdělávací a kulturní výměny J-1, a to konkrétně v kategorii Secondary School Student, případně vízum F. Maximální doba pobytu v takovém případě činí 1 rok, ale některé programy bývají kratší. Všechny jsou ovšem určeny pro žáky ve věku od 15 do 18,5 let.

Upozorňujeme: vzhledem k tomu, že samotné studium trvá 10 měsíců, mohou studenti se souhlasem rodičů po jeho absolvování po dobu platnosti víza cestovat a poznávat Spojené státy americké.

Proč uvažovat o studiu v USA?

Důvodů existuje velké množství. Primárně jde samozřejmě o nabyté znalosti, zkušenosti a výrazné zlepšení anglického jazyka, což se může pozitivně projevit při následném absolvování vysoké škole i při hledání zaměstnání. Jenže během studia ve Spojených státech amerických se studenti zároveň zblízka seznámí s odlišnou kulturou, získají mnoho nových kamarádů a v neposlední řadě se osamostatní. Také to jsou samozřejmě nezpochybnitelné výhody studia v zahraničí.

Samotná výuka a přístup učitelů se v USA značně liší od ČR. Ve třídě bývá běžně mezi 10-15 studenty a jednotliví studenti s učiteli komunikují mnohem více. Pokud žák na začátku studia zjistí, že mu nějaký předmět nevyhovuje nebo je pro něj moc složitý, může si jej změnit. Je také běžné, že studenti chodí za učiteli a v rámci školního dne si domlouvají individuální doučování u předmětů, kde je to potřeba.

učebna ve škole v USA

Nenechte se klamat iluzí prázdných učeben, to v USA určitě nehrozí.

Sport a studium jdou ruku v ruce

Školy v USA jsou obecně známy tím, že podporují i rozmanité mimostudijní aktivity. Pokud se tedy český žák doma věnuje nějaké zájmové činnosti, ak v USA jej nečekají pouze povinné předměty, ale také možnost rozličných volitelných činností. Jedná se především o nejrůznější sporty (od hokeje až po golf), ale také o hru na hudební nástroj, výtvarné umění a mnoha dalších aktivit. Zkrátka a dobře své koníčky v žádném případě nebude zanedbávat na úkor studia.

Pobyt ve Spojených státech amerických

Velmi důležitým faktorem při studiu v zahraničí je samozřejmě bydlení. Zvolená agentura by proto měla zaručit, že student bude bydlet v co možná nejvhodnější hostitelské rodině. Ideálně se jak na straně českého studenta, tak na straně americké hostitelské rodiny, vyplní podrobné dotazníky, které výrazně zvyšují možnost, že nikdo nebude nespokojen. V místě pobytu navíc musí působit místní koordinátoři, na něž se student bude moci v případě jakýchkoli problémů obrátit. Jen tak se lze plně soustředit na samotné studium. Samotná hostitelská rodina potom bývá velice pečlivě prověřována jak po straně finančního zabezpečení, tak z pohledu vhodnosti sociálního prostředí pro studenta.

Finanční náročnost? Existují i stipendia na studium v USA!

Zatímco američtí studenti mohou na veřejných školách studovat zdarma, pro jejich kolegy ze zahraniční to neplatí – své studium si proto platí. Ceny se sice liší, ale určitě nepůjde o nejlevnější položku v rodinném rozpočtu, spíše naopak. Na druhou stranu existují stipendia na středoškolské studium v USA, která mohou celkové náklady snížit na minimum. Obvykle totiž zahrnují veškeré platby na školu, ubytování v hostitelské rodině, stravu, letenky i zdravotní pojištění. Studenti si tak vlastně hradí pouze vystavení víza a kapesné. Získat stipendium na studium v USA sice nebývá snadné, ale rozhodně stojí za to se o něj pokusit.

Pro více informací o možnostech studia na středních školách a jazykových kurzech v zahraničí se bez obav obraťte na www.cci.cz.

Zdroje obrázků: pexels.com/unsplash.com

Terence Hill

3x na Work and Travel USA. Procestováno: západ a východ USA, Aljaška, Kanada.